ساخت و ساز در تهران؛ شتر- گاو- پلنگ!به روددره‌های تهران سری بزنید تا ببینید در این‌مسیرها چه بر سر طبیعت آمده و تا کجا و چگونه ساخت‌وساز شده حتی در ارتفاعات صخره‌ایِ روددره‌ دربند، که در فهرست آثار‌ ملی هم ثبت شده…