سایت اماراتی: توافق نهایی شفر با بنی یاسبه نوشته الاتحاد، به محض پایان لیگ امارات رسماً شفر به رسانه‌ها معرفی و به عنوان سرمربی جدید بنی یاس انتخاب می‌شود.