ستاره تیم ملی عراق در راه استقلالباشگاه استقلال مذاکرات اولیه را با حسین علی انجام داده و در صورت توافق، این بازیکن برای عقد قرارداد به ایران می آید.