ستاره فوتبال عراق، وزیر ورزش شدرئیس پارلمان عراق با انتشار فیلم قدیمی از گل “عدنان” به کره جنوبی، از او حمایت کرد.