سجاد آقایی: استراماچونی به من شوک داد جوابش را گرفت/ تیم ملی دعوت شوم کل محلمان را شیرینی می‌دهمداداش فرشید در تمرینات مثل یک برادر بزرگتر است و همیشه هوای ما جوانترها را دارد. من هم از پاس گلش نهایت استفاده را بردم و وقتی فرصت بدست آوردم پاسش را تلافی کردم و او هم خیلی عالی گل سوم را زد. فکر کنم ۱۰ دقیقه بیشتر نشد. خیلی خوشحال شدم، من ۹۴ زدم داداش فرشید ۱۱۴!