سرخ‌پوست، شبی که ماه کامل شد، ما همه با هم هستیمسرخ‌پوست سینماست و شاید مخاطب امروزی با چنین فیلمی در سینمای ایران کمی نا آشنا باشد اما قطعا با دیدن آن تجربه دلنشینی را از سر خواهد گذراند.