سرخ‌پوست؛ مسیح در قصر یا روی تپه‌های جل‌جتا؟فیلم سرخ‌پوست شاید خوانشی از داستان «مسیح در قصر» باشد. مسیح اما اینجا تنها سرگرد جاهد نیست. «احمد» است که با چوبه های دار از زندان خارج می شود.