سردار آزمون: جانشینی کی‌روش فوق‌العاده سخت است/ امیدوارم مثل دوره قبل راحت به جام جهانی برویم۲,۵ سال با زینت قرارداد دارم و در این مورد صحبت نمی‌کنم و اطلاعی ندارم. مدیربرنامه‌هایم این جا حضور دارد هر سؤالی دارید از او بپرسید. مدیربرنامه‌های سردار هم در مورد پیشنهاد‌های آزمون گفت: «به زودی خبر‌های خوبی از سردار خواهید شنید.»