سردار آزمون در بین ۱۰ مهاجم خطرناک جام ملت های آسیاسایت AFC در گزارشی ۱۰ مهاجم خطرناک این دوره از رقابت ها را معرفی کرد که نام سردار آزمون نیز در بین این بازیکنان به چشم می خورد.