سردار آزمون دوباره در رادار لاتزیو ایتالیاارزش فعلی سردار آزمون به ۱۷ میلیون یورو رسیده است. باید منتظر ماند و دید ادعای این دو منبع نزدیک به باشگاه لاتزیو تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است. در هر صورت داستان انتقال سردار آزمون به پایتخت ایتالیا، دوباره از سر گرفته شده است.