سرمربی‌ایرانی‌الاصل یک‌بار دیگر روی نیمکت اماراتاو در حال حاضر مورد تایید فدراسیون فوتبال و کمیته تیم های ملی است و آنها با توجه به شرایط موجود برای سرمربیگری تیم ملی به نام مهدی علی رسیدند.