سرمربی استقلال خوزستان استعفا دادکریم قنبری به طور موقت به عنوان سرمربی استقلال خوزستان جایگزین بوستانی شده تا در آینده تکلیف سرمربی این تیم به طور قطعی مشخص شود.