سرمربی استقلال دچار کسالت شد/ غیبت مجیدی در نشست خبری قبل از بازی با الاهلیمجید نامجومطلق در این نشست شرکت می‌کند. سیدحسین حسینی، سنگربان تیم استقلال نیز پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.