سرمربی تیم ملی ایتالیا: ۶۰ روز ماندن در خانه برای دیوانه شدن کافی است/دلتنگ والدینم هستمنمی توان دست روی دست گذاشت اگر قصد ازسرگیری مسابقات را داشته باشند باید کاری انجام دهند. چون با گذشت زمان به فصل آینده نزدیک می شویم و فشردگی بازی ها باعث مصدومیت بازیکنان خواهد شد.