سرمربی تیم ملی هلند: پیشنهاد بارسلونا را رد کردمنکته خوب این گروه آن است که فرصت بازی با تیم‌هایی را برای ما فراهم می‌کند که پیش از این مقابل آنها بازی نکرده‌ایم البته به جز ایتالیا. دو تیم دیگر این گروه برای ما کمتر شناخته شده‌اند.