سرمربی تیم ملی کشتی: دبیر مخالف برگزاری مسابقات باشگاه‌های جهان بود، ذینفع‌ها اصرار کردندعلیرضا کریمی که قرار بود در ایتالیا در ۹۷ کیلوگرم محک بخورد، در بجنورد در ۹۲ کیلوگرم کشتی گرفت و جای تعجب دارد که چرا از او با وجود مصدومیت استفاده شد.