سرمربی رئال مادرید برکنار شدلوپتگی سرمربی اسپانیایی رئال مادرید رسما از این تیم اخراج شد.