سرمربی سابق تراکتور از دنیای مربیگری خداحافظی کرداز این به بعد به عنوان مشاور کار خواهم کرد. من در زمان مربیگری دوران خوبی داشتم. در کشورهای مختلفی کار کردم و با فرهنگ‌ها و مذاهب مختلفی آشنا شدم. این فرصت را داشتم که با افراد بزرگ کار کنم. این برای من بسیار لذت بخش بود.