سرمربی لاتزیو: این فصل تمام نشود بعضی باشگاه‌ها نابود می‌شوندما همه می‌خواهیم مسیری که هشت ماه پیش شروع کردیم را به پایان برسانیم. لیگها حتما باید کامل شده و به پایان برسند