سرمربی نفت مسجدسلیمان: کارت بانکی خودم را به بازیکنان داده‌ام سرمربی نفت مسجدسلیمان: کارت بانکی خودم را به بازیکنان داده‌ام