سرمربی کاشیما: از هواداران پرسپولیس نمی‌ترسیم/ به قهرمانی فکر می‌کنیمسرمربی کاشیما: از هواداران پرسپولیس نمی‌ترسیم/ به قهرمانی فکر می‌کنیم