سرمربی یوونتوس به ذات‌الریه مبتلا شدسرمربی یوونتوس به ذات‌الریه مبتلا شد