سرنوشت تلخ پزشکی که اثر «شستن دست‌ها» را کشف کرد!در روزهایی که مدام دست هایمان را می شوییم تا ضد عفونی کنیم بد نیست بدانیم ۱۵۵ سال پیش پزشکی بر سر این کشف، روانۀ بیمارستان روانی شد…