سرنوشت «رادیو سیتی» مشخص شد؛ تخریب و حذف از خیابان ولیعصر (فیلم)«رادیو سیتی» یکی از پرمخاطب‌ترین و قدیمی‌ترین سینما‌های ایران است، سینمایی که در طول عمرش بار‌ها مورد بی مهری قرار گرفت.