سرپرست استقلال: مجیدی و سعادتمند تلفنی با هم در ارتباطند/ اسماعیلی و بازیکنان نیت صادقانه‌ دارندامیدوارم همه از این بیماری در امان باشند. امیدوارم شرایط به شکلی باشد که مشکلی برای جان کسی به وجود نیاید.