سرپرست تیم ملی والیبال: اگر با یک پرواز می‌رفتیم، زیاد معطل نمی‌شدیم/ بازجویی؟ فقط مصاحبه کردندما مراتب اعتراض خود را هم اعلام کردیم. من به مسئولان آمریکایی گفتم اگر قوانینی که برای تیم ایران اجرا می‌کنید برای همه اجرا شود، ما اعتراضی نداریم و به شما اجازه می‌دهیم تا به صورت کامل تیم را بررسی کنید، اما اینکه برخی قوانین فقط تیم ایران باشد جای اعتراض دارد.