سرپرست سابق تیم ملی فوتبال: نوروز ۹۸ با رنار به توافق رسیدیمنمی‌دانم چه اتفاق‌هایی افتاد. من قدم خوب دیگری برداشته بودم اما قسمت نشد رنار بیاید. بعد هم که قصه‌های دیگری رقم خورد و ما را ۵ سال محروم کردند.