سرپرست سپاهان: آیا کرونا برای افرادی که درگیر مسابقه هستند خطرناک نیست؟/می‌خواهیم بازی با پرسپولیس لغو شوداصلاً چنین چیزی نیست، تمام بازیکنان ما در یک سطح هستند. ما مقابل خیلی از تیم‌ها هم با ۵، ۶ مصدوم بازی کردیم و نتیجه گرفتیم.