سرپرست پرسپولیس: حکم جلب انصاریفرد آمد و فرار کرد/ او گفت اینقدر برانکو را گنده نکنید: آقای استوکس را هم خودمان هم نمی دانیم کجاست. آقای انصاری‌فرد می گوید ما تعهداتی از ایشان گرفتیم اما چه فایده دارد؟ ۱۵۰هزار دلار آقای انصاری‌فرد برای استوکس از کسی قرض گرفته که او هر روز برای دریافت این مطالبه در باشگاه حاضر می‌شود و داد و بیداد می‌کند.