سرپرست پرسپولیس: هیچ پرونده‌ای در فیفا ما را تهدید نمی‌کند/ حضور پروین در هیات مدیره مطرح نیستما موافق برگزاری ادامه لیگ هستیم چون به نفع پرسپولیس است. مطمئنیم پرسپولیس قهرمان می شود و نظر خودم را رسما به سازمان لیگ اعلام کردم.