سعید ملایی ملی‌پوش جودو: پناهنده نشده‌ام/ در المپیک با پرچم IOC مبارزه می‌کنممن سرباز خاک کشورم هستم و هر مدالی بگیرم متعلق به ایران است و برای یک ایرانی ثبت می‌شود.