سلطانی سرپرست موقت استقلال در بازی با الاهلیسعید رمضانی دو روز پیش تیم استقلال را در سفر به کویت همراهی نکرد.