سلمان یا اینفانتینو؛کدام رییس می شوند ؟ (+آمار آرای کفندراسیون ها)

همیاری ؛ مهدی شادمانی – در فاصله کمتر از دوهفته به انتخابات فیفا تنها رای کونکاکاف باقی مانده تا مشخص شود که کدام یک از نامزدهای انتخابات فیفا به ریاست نزدیک تر هستند.کنفدراسیون های عضو فیفا هر کدام به صورت جداگانه نامزد مورد حمایت خود را در انتخابات فیفا معرفی کرده اند و همین سبب شده که رای کنفدارسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی بسیار اهمیت پیدا کند. نامزدهای انتخابات فیفا ۲ روز قبل از برنامه هایشان برای فوتبال دفاع کردند. 
در این مراسم که برای جلب نظراعضای آمریکای شمالی برگزار می شد از ۵ نامزد ریاست فیفا فقط ۴ نامزد حضور داشتند. شیخ سلمان ، اینفانتینو ، ژروم شامپاین و حسین بن علی نامزدهای حاضر در نشست بودند و سکوالیه از حضور در این مراسم امتناع کرده بود. غیبتی که نشان می دهد او از انتخابات کنار رفته است. 
البته پیش از این حمایت ۴ کنفدراسیون اصلی فوتبال از دو نامزد تا حدودی تکلیف انتخابات را مشخص کرده است. هرچند ژورم شامپاین و حسین بن علی همچنان خود را در انتخابات فیفا حفظ کرده اند اما در اصل مشخص است که بن علی در روز آخر به نفع اینفانتینو کنار می رود و آرای شامپاین به سبد سلمان ریخته خواهد شد. در همین راستا بوده است که کنفدراسیون فوتبال آسیا و آفریقا از شیخ سلمان حمایت کرده اند و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و اروپا از اینفانتینو. البته کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه هم در دوره قبل به صورت کامل به بلاتر رای داده بود و به نظر می رسد که این دوره به سلمان رای دهند. 
تجمیع آرای کنفدراسیون های فوتبال ذکر شده نشان می دهد که در صورت ادامه شرایط شانس سلمان برای ریاست فیفا بسیار بالاست . با این همه اما اینفانتینو مرد سوییسی وعده هایی را مطرح کرده تا بتواند آرایی را از سمت آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه به سبد خود اضافه کند. اینفانتیو که رای قدرت های سیاسی را پشت سر خود می بیند نیاز شدیدی به آرای آفریقای و آسیا دارد. او از سوی ، روسیه ، آمریکا و انگلیس حمایت شده است . 
برنامه های اینفانتینو شامل کمک های مالی به کشورهای ضعیف و البته سهمیه های بیشتر برای حضور در جام جهانی است . اینفانتینو وعده داده در صورت ریاست بر فیفا تعداد تیم های حاضر در جام جهانی را به ۴۰ تیم خواهد رساند. افزایش تعدادی که می تواند به حضور تیم های ضعیف تر در جام جهانی منجر شود. او البته وعده داده که کمک های فیفا مختص به تیم های حاضر در جام جهانی نخواهد شد و کمک های فیفا به تیم های حاضر در مقدماتی جام جهانی هم خواهد رسید. او در دفاع از ایده اش در میامی گفت:« کشورهایی چون چین و عربستان و ژاپن به کمک فیفا ندارند و این کمک باید به تیم های دیگر و ضعیف تر برسد.»
سلمان یا اینفانتینو ؛ کدام یک رییس می شوند ؟ (+آمار آرای کفندراسیون ها)
اینفانتینو هفته قبل سفرهایی به آفریقا داشته و البته به ایران آمده و در روزهای آتی به آسیای شرقی خواهد رفت. او امید زیادی دارد که از این سفر ها بتواند به آرای بیشتری دست پیدا کند. مرد سوییسی البته علی رغم همه این سروصداها فعلا شرایط ویژه ای ندارد. براساس آرایی که درانتخابات گذشته تقسیم شد و کنفدراسیون فوتبال اسیا با حمایت آفریقا مقابل اروپا و آمریکای جنوبی ایستاد سپ بلاتر سوییسی با ۱۳۳ رای در برابر ۷۳ رای بن علی قرار گرفت و در انتخابات پیروز شد.
آرای نامزدها امروز  و با توجه به مشخص شدن حمایت همه کنفدراسیون به جز آمریکای جنوبی ۱۲۱ در برابر ۶۳ به نفع شیخ سلمان است. هرچند شیخ سلمان متحدانی چون آلمان در اروپا را دارد و اینفانتینو ممکن است به هم پیمانهایی در آفریقا و آسیا رسیده باشد اما همچنان رای آمریکای شمالی و مرکزی برای این انتخابات اهمیت بسیار ویژه ای دارد. ۴۱ رای آمریکای شمالی و کاراییب اگر به اینفانتینو برسد رقابت بسیار سنگینی درخواهد گرفت. رقابتی که ممکن است اینفانتینو بتواند برخلاف بن علی جریان حامی بلاتر در انتخابات گذشته را شکست دهد اما اگر حتی نیمی از آرای آمریکای شمالی به سلمان برسد می شود پیش بینی کرد که برنده انتخابات مرد بحرینی است. او آرای مهمترین کنفدراسیون ها را دارد و پیش بینی ها نشان می دهد که او بدون در نظر گرفتن آمریکای شمالی شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات دارد.  
همیاری ؛ مهدی شادمانی – در فاصله کمتر از دوهفته به انتخابات فیفا تنها رای کونکاکاف باقی مانده تا مشخص شود که کدام یک از نامزدهای انتخابات فیفا به ریاست نزدیک تر هستند.کنفدراسیون های عضو فیفا هر کدام به صورت جداگانه نامزد مورد حمایت خود را در انتخابات فیفا معرفی کرده اند و همین سبب شده که رای کنفدارسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی بسیار اهمیت پیدا کند. نامزدهای انتخابات فیفا ۲ روز قبل از برنامه هایشان برای فوتبال دفاع کردند. 
در این مراسم که برای جلب نظراعضای آمریکای شمالی برگزار می شد از ۵ نامزد ریاست فیفا فقط ۴ نامزد حضور داشتند. شیخ سلمان ، اینفانتینو ، ژروم شامپاین و حسین بن علی نامزدهای حاضر در نشست بودند و سکوالیه از حضور در این مراسم امتناع کرده بود. غیبتی که نشان می دهد او از انتخابات کنار رفته است. 
سلمان یا اینفانتینو ؛ کدام یک رییس می شوند ؟ (+آمار آرای کفندراسیون ها)
البته پیش از این حمایت ۴ کنفدراسیون اصلی فوتبال از دو نامزد تا حدودی تکلیف انتخابات را مشخص کرده است. هرچند ژورم شامپاین و حسین بن علی همچنان خود را در انتخابات فیفا حفظ کرده اند اما در اصل مشخص است که بن علی در روز آخر به نفع اینفانتینو کنار می رود و آرای شامپاین به سبد سلمان ریخته خواهد شد. در همین راستا بوده است که کنفدراسیون فوتبال آسیا و آفریقا از شیخ سلمان حمایت کرده اند و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و اروپا از اینفانتینو. البته کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه هم در دوره قبل به صورت کامل به بلاتر رای داده بود و به نظر می رسد که این دوره به سلمان رای دهند. 
تجمیع آرای کنفدراسیون های فوتبال ذکر شده نشان می دهد که در صورت ادامه شرایط شانس سلمان برای ریاست فیفا بسیار بالاست . با این همه اما اینفانتینو مرد سوییسی وعده هایی را مطرح کرده تا بتواند آرایی را از سمت آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه به سبد خود اضافه کند. اینفانتیو که رای قدرت های سیاسی را پشت سر خود می بیند نیاز شدیدی به آرای آفریقای و آسیا دارد. او از سوی ، روسیه ، آمریکا و انگلیس حمایت شده است . 
برنامه های اینفانتینو شامل کمک های مالی به کشورهای ضعیف و البته سهمیه های بیشتر برای حضور در جام جهانی است . اینفانتینو وعده داده در صورت ریاست بر فیفا تعداد تیم های حاضر در جام جهانی را به ۴۰ تیم خواهد رساند. افزایش تعدادی که می تواند به حضور تیم های ضعیف تر در جام جهانی منجر شود. او البته وعده داده که کمک های فیفا مختص به تیم های حاضر در جام جهانی نخواهد شد و کمک های فیفا به تیم های حاضر در مقدماتی جام جهانی هم خواهد رسید. او در دفاع از ایده اش در میامی گفت:« کشورهایی چون چین و عربستان و ژاپن به کمک فیفا ندارند و این کمک باید به تیم های دیگر و ضعیف تر برسد.»
سلمان یا اینفانتینو ؛ کدام یک رییس می شوند ؟ (+آمار آرای کفندراسیون ها)
اینفانتینو هفته قبل سفرهایی به آفریقا داشته و البته به ایران آمده و در روزهای آتی به آسیای شرقی خواهد رفت. او امید زیادی دارد که از این سفر ها بتواند به آرای بیشتری دست پیدا کند.  براساس آرایی که درانتخابات گذشته تقسیم شد و کنفدراسیون فوتبال اسیا با حمایت آفریقا مقابل اروپا و آمریکای جنوبی ایستاد سپ بلاتر سوییسی با ۱۳۳ رای در برابر ۷۳ رای بن علی قرار گرفت و در انتخابات پیروز شد. اما شایعات خبر می دهند که اینفانتینو تا امروز ۹۰ رای به دست آورده و این یک هجوم به حامیان بلاتر خواهدبود و با آرای بن علی در انتخابات گذشته قابل مقایسه نیست. 
سایت های خبری مدعی هستند که شیخ سلمان آرای کنفدراسیون فوتبال آسیا ، آفریقا و اقیانوسیه را در اختیار دارد که این آرای او را تا ۱۲۱ رای بالا خواهد برد. رقمی که البته درست به نظر نمی رسد. هرچند از طریق کنفدراسیون های نامبرده حمایت هایی شده است اما در اسیا ، عراق ، سوریه ، فلسطین و … به بن علی رای خواهند داد در افریقا هم کشورهایی چون سودان و مصراعلام کرده اند به سلمان رای نخواهند داد. 
اجماع رای کنفدراسیون های آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه هر نامزدی را به ریاست می رساند اما به نظر می رسد که سلمان تا امروز خیلی در این امر موفق نبوده است.البته همان طور که اینفانتینو به آرای آسیایی هجوم آورده ، سلمان هم جلساتی با اروپایی ها داشته است. روسیه به عنوان حامی اینفانتینو هفته قبل شاهد برگزاری یک جلسه مهم بود. جلسه مهمی که درآن شیخ سلمان و شاهزاده بحرینی با پوتین دیدار کردند. دیداری که شیخ بحرینی روی آن به عنوان برگ برنده حساب کرده است. 
در این بین اما آرای کنفدراسیون آمریکای شمالی و حوزه دریای کاراییب با ۴۱ رای بسیار اهمیت دارد. آرایی که می تواند رییس آینده فیفا را انتخاب کند. البته که شایعه ۹۰ رایی شدن اینفانتینو تا این لحظه می تواند خطر بزرگی برای متحد سابق بلاتر به حساب بیاید. خطری به بزرگی پیروز شدن اینفانتینو در انتخابات. البته که امکان دارد اینفانتینو و شیخ سلمان با توجه به آرایی که دارند به نفع دیگری کنار بروند. هرکدام از دو طرف که در آستانه انتخابات از شکست باخبر شود کنار خواهد کشید تا در پیروزی طرف مقابل به سهمی برسد. 
نبرد شیخ سلمان و اینفانتیو در روزهای آینده بسیار پراهمیت خواهد شد. اگر مرد سوییسی بتواند تعداد آرای خود را که در هفته های اخیر به صورتی باورنکردنی بالا رفته همچنان بالا ببرد می تواند برصندلی ریاست فیفا تکیه بزند.