سهم‌خواهی از سفره به بهانه عشق به تیم سابق!«حالا یه سفره‌ای پهن شده، دور هم بخوریم». این شاید خلاصه خیلی از عرض ارادت‌ها، یادآوری خاطرات، مصاحبه‌های توام با تهدید و گپ و گفت‌های رفاقتی-مدیریتی در ایران باشد.