سه گزینه برای جانشینی گل‌محمدی/ سرمربی شهر خودرو تا شب مشخص می‌شوداز هواداران می‌خواهیم نگرانی بابت وضعیت تیم نداشته باشند و مطمئن باشند که باشگاه با یک انتخاب خوب با قدرت برنامه‌ها و اهداف خود را پیش خواهد برد.