سپاس ذوب آهن اصفهان!دیشب که ذوب‌آهن با مربیگری علیرضا منصوریان یک بازگشت رویایی به لیگ‌قهرمانان داشت یک بار دیگر یاد آن راننده اصفهانی افتادم. امیدوارم این بازی را دیده و یک بار دیگر از اینکه به عشق قدیمی‌اش وفادار مانده احساس غرور کرده باشد.