سپاهان مخوف در روز هت‌تریک استقلالمثل کورس اتومبیلرانی هر هفته هواداران رقیب می گویند این پیچ سرنوشت است و پدیده چپ می کند اما آنها گذر می کنند، لبخند می زنند و انگشت هایشان را به نشانه پیروزی بالا می برند… شاید هفته بعد … پیچ بعد …