سیدجلال: منصوریان گفت تو پرسپولیسی هستی و باید برگردیمدافع سرخپوشان درباره محمد انصاری و مصدومیت این بازیکن نیز گفت: همه ما از این اتفاق ناراحت هستیم و محمد بداند که ما در کنارش حضور داریم و امیدواریم به خوبی از این مرحله عبور کند و بار دیگر با بازگشت به زمین موفق و پرتلاش ظاهر شود.