سیراب از «خون‌خورده»مهدی یزدانی خرم از آن دسته از نویسندگان است که یقه آدم را می‌گیرند و به دل داستان‌شان پرتاب می‌کنند. داستانی که در دل تاریخ اتفاق می‌افتد.