شاه باستانی ایران حدود ۴ هزار سال پیش چه نفرین کرد؟ / رازهای آنوبانی‌نی (فیلم)نقش‌برجسته یک شاه پیروز در حدود ۴ هزار سال پیش، بر صخره‌ای در شهر سرپل‌ذهاب باقی‌مانده که موضوع قسمت پنجم مجموعه «ایران به روایت آثار» است.