«شبی با عبدی»: معامله تلويزيون با چهره‌هاي محبوب برای جذب اسپانسر!حضور اکبر عبدي در قامت مجري برنامه اين سوال‌ را ايجاد مي‌کند که آيا هر بازيگري مي‌تواند مجري باشد؟