شفیعی کدکنی؛ چراغِ روشن و آیینۀ شفافِ روزگار ماویژگی ممتاز او این است که در عین پژوهشگری در بالاترین رتبه، شاعر شوریده هم هست و در عین سیر در عالم خیال، از جامعه و سیاست، غافل نیست…