شمار رقبای اسکار بین‌المللی ۲۰۲۰ به ۹۱ فیلم رسید/ ورود ۶ کشور در روز آخرشمار رقبای اسکار بین‌المللی ۲۰۲۰ به ۹۱ فیلم رسید/ ورود ۶ کشور در روز آخر