شهلا ریاحی (بازیگر) درگذشتشهلا ریاحی شب گذشته سه شنبه ۱۰ دی ماه در سن ۹۳ سالگی ساعت ۲۰ درگذشت.