شکایت باشگاه پرسپولیس از نکونام به خاطر اظهاراتش در شبکه ورزشخواسته هواداران هم این است باشگاه نسبت به اتهاماتی که به پرسپولیس وارد می شود واکنش نشان داده و در صورت نیاز اقدام به َ طرح شکایت و دفاع از حق و حقوق باشگاه نماید.