شکایت تهمینه میلانی! ۳۵ ضربه شلاق برای نقاش جوان! کپی رایت و …آیا تهمینه میلانی که دست به کپی آثار زده است، از طرف هیچ شورای نظارتی، انجمن نقاشان یا … مورد پیگیری قرار می‌گیرد؟ تکلیف چنین اتفاقات مذمومی چیست؟