شکایت فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال ونزوئلا به فیفافدراسیون فوتبال ایران در پی لغو بازی بازی دوستانه توسط ونزوئلا از فدراسیون فوتبال این کشور و آژانسی که عامل قراداد برگزاری این دیدار بود شکایت کرد.