شیخ دیاباته به استقلال پیوستاین بازیکن در ادامه به اردوی ترکیه استقلال اضافه می‌شود.