شیخ دیاباته: می‌خواهم آقای گل ایران شومبرای من موفقیت استقلال البته از هرچیز مهم‌تر است و امیدوارم با این تیم به جام قهرمانی برسیم