شیوع کرونا مسابقات جهانی هاکی روی یخ را هم لغو کردقرار بود این مسابقات در تاریخ ۸ تا ۲۴ می (۱۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد) به میزبانی لوزان و زوریخ سوئیس برگزار شود اما به تعویق افتاد.